Sumehr

Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record.

Het is een elektronische samenvatting van je medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om je gezondheidstoestand snel in te schatten. Zo kan een arts die je medische voorgeschiedenis niet kent, je vlug de juiste zorg geven.

Door wie?

In principe kan elke arts een sumehr opmaken. In de praktijk is je huisarts die je globaal medisch dossier beheert evenwel het best geplaatst om een sumehr te maken op basis van je medisch dossier.

Via Vitalink en mits je toestemming kan je huisarts je sumehr delen met andere artsen. Als je een andere arts consulteert, kan die meteen je sumehr consulteren.

Welke gegevens?

Een sumehr bevat:

  • basisgegevens zoals geboortedatum;
  • gegevens van een contactpersoon in geval van noodsituaties;
  • risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren, …);
  • medische voorgeschiedenis;
  • actuele problemen;
  • medicatie die je inneemt;
  • je vaccinaties.

Voor wie?

Sumehrs worden enkel gedeeld tussen artsen.

Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverpleegkundigen, kunnen je sumehr niet inkijken.

Ook jij kan je sumehr niet raadplegen. Ziekenfondsen ijveren er evenwel voor om dit in de toekomst mogelijk te maken.

 

Dokter Karel Pattyn, huisarts  Ruddervoorde