Consultaties

Om het gemak van de patiënten te verhogen heb je de keuze tussen vrije consultaties en consultaties enkel op afspraak. Bij vrije consultaties is het gewoon elk op zijn beurt, voor de consultatie op afspraak moet je een afspraak maken telefonisch liefst tussen 8.00 en 8.30 uur ’s morgens of tussen 13.00 en 13.30 uur ’s middags.

Om alle administratieve gegevens in uw medisch dossier perfect aan te passen, gelieve bij iedere consultatie uw identiteitskaart bij te hebben.

Patiënten met het zogenaamde WIGS statuut, ( je kunt dat statuut nagaan als de code op uw ziekenfondsklever eindigt met een 1 ), kunnen gebruik maken van het derde betalerssysteem. Dit houdt in dat je als patiënt enkel het remgeld van 1 euro hoeft te betalen  aan de huisarts.

Ook patiënten met het statuut ‘ chronisch ziekte ‘, kunnen gebruik maken van het derde betalerssysteem. Dan hoef je als patiënt enkel het remgeld van 4 euro te betalen.

Bevind je zich in een financiële precaire situatie, dan kun je ook werken met het derde betalerssysteem en hoef je enkel het remgeld te betalen.

Tijdens een consultatie is het niet toegestaan om voorschriften voor derden te vragen. Voorschriften kunnen enkel meegegeven worden indien er een geneeskundig consult aan te pas komt.

Iedereen heeft al eens in de media gelezen of gehoord van een plots overlijden van al dan niet jonge sporters. Daarom kan ik een attest van medische geschiktheid om sport te beoefenen enkel afleveren na het overlopen van een vragenlijst en na een gericht klinisch onderzoek

 

 

 

 

 

Dokter Karel Pattyn, huisarts  Ruddervoorde