Nierinsufficiëntie

Criteria Zorgtraject Nierinsufficiëntie

Medische voorwaarden

Inclusiecriteria

 • chronische nierinsufficiëntie gedefinieerd als
  • een berekende GFR <45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

en/of

  • een proteïnurie > 1g per dag een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

+

 • de patiënt is ouder dan 18 jaar
 • de patiënt is niet in dialyse en onderging geen niertransplantatie
 • de patiënt is in staat tot ambulante follow-up.

 

Andere voorwaarden

 • het globaal medisch dossier wordt beheerd door de huisarts die het traject opstart
 • de patiënt raadpleegt ten minste 2 maal per jaar de huisarts en ten minste 1 maal per jaar de specialist
 • het zorgtrajectcontract wordt ondertekend

 

Dokter Karel Pattyn, huisarts   Ruddervoorde