GMD

Wat is een GMD ?

Het globaal medisch dossier ( GMD ) bevat al uw medische gegevens ( operaties, vaccinaties, chronische ziektes en medicaties e.d. ). Het maakt een individuele opvolging en verzorging mogelijk door de arts die een GMD met u afgesloten heeft.

Het grootste voordeel als patiënt is dat al uw belangrijke gegevens verzameld en beheerd worden door de arts die met je een GMD afgesloten heeft. Zo kan je huisarts je perfect opvolgen en bijhouden wat er bv. als preventie of als vaccinatie moet gebeuren. Zo worden er ook overbodige onderzoekingen vermeden. De briefwisseling van specialisten worden zo bijgehouden in één dossier.

Een ander financiëel voordeel voor U als patiënt is een verhoogde tegemoetkoming in terugbetaling door het ziekenfonds.

Hoeveel kost een GMD?

Als patiënt kost een GMD u in feite niets. Het GMD rechtsstreeks wordt rechtstreeks afgerekend met je ziekenfonds.

Hoe een GMD aanvragen bij uw huisarts ?

Simpel: heeft U nog geen GMD, dan vraag je aan je huisarts deze overeenkomst op te maken. U kan altijd uitleg vragen over het hoe en waarom van het GMD. Het GMD kan slechts éénmaal per jaar aangerekend worden aan het ziekenfonds.

Wat als U verandert van huisarts ?

U kan op elk ogenblik veranderen van huisarts. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf de stappen ondernemen bij zijn collega voor de overdracht van uw dossier. Als u voor dit jaar nog geen GMD afgesloten hebt met uw vroeger huisarts, dan kunt u deze overeenkomst direct regelen met uw nieuwe huisarts.

 

Dokter Karel Pattyn, huisarts  Ruddervoorde