Medische sportkeuring.

Iedereen heeft wel gehoord van jonge sporters die plots onwel worden tijdens het sporten, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Om te vermijden dat er medische zaken over het hoofd worden gezien, bestaat er een vragenlijst online die je kunt invullen vooraleer je een attest voor sporten vraagt aan de huisarts.

Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres!

Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.

Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken.

Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters.

Voor het downloaden van de vragenlijst

Klik hier

 

 

 

Dokter Karel Pattyn, huisarts  Ruddervoorde