nierinsufficiëntie risico-berekening

Er bestaat een online test voor het berekenen van het risico op nierlijden.

De prevalentie wereldwijd op nierlijden bedraagt 10 % en deze incidentie neemt progressief toe.

Vroegtijdig opsporen en behandelen van nierlijden kan ernstige gevolgen voorkomen. Chronisch nierlijden kan evolueren naar een eindstadium nierfalen waarvoor dialyse of transplantatie nodig zijn, maar zal vooral aanleiding geven tot een sterke toename van hart- en vaatproblemen met verhoogde cardiologische sterfte. Enkel screenen van hoogrisicopatiënten is nuttig.

Om risicopatiënten op te sporen door middel van een bloed- en urine onderzoek ( eGFR in bloed en albumine/creatinineverhouding in de urine ), kan men gebruik maken van risicoscores.

Deze score staat online, namelijk de Nederlandstalige versie van de risicocalculator. Deze calculator voorspelt bij personen tussen de 35 en 74 jaar het risico om binnen de 5 jaar nierlijden te ontwikkelen. Bij deze groep zijn er 5.4 % die een verhoogd risico hebben op matig tot ernstig nierlijden. Daarvan zijn er 23 % roker of ex-roker, 6.7 % heeft diabetes, 16.4 % heeft hart- en vaatproblemen en 25 % heeft hypertensie. 50 % heeft overgewicht met een BMI beven de 25.

Voor het invullen van deze test, ga naar

http://wereldnierdag.zna.be/